Docksta BTK, Dockstavägen 26, 87033 DOCKSTA, tel 0613-404 55, fax 0613-40505, e-post dbtk@telia.com